Ämnen

Flyktingar


Vem är en flykting?

Flyktingar är människor som tvingas ur en nödsituation att ge upp sitt hemland eller sitt nuvarande livscentrum för att söka tillfälligt eller permanent skydd i en annan region. Ofta skäl som utlöser en flykt är krig, inbördeskrig, miljökatastrofer, politisk förföljelse, våldsamma konflikter, religiösa konflikter och extrem fattigdom utan utsikter.

Genève flyktingkonvention som rättslig grund

Genève-flyktingkonventionen från 1951 är grunden för internationell flyktinglagstiftning och beskriver en flykting som en person som "på grund av en rimlig rädsla för förföljelse på grund av deras ras, religion, nationalitet, tillhörande en viss social grupp eller på grund av deras politiska övertygelse utanför sig själva i landet där hon är medborgare. ”(vb)

(Foto 1: Jonathan Stutz / fotolia.com)

Författare och källinformation


Video: Daily Mail: Aftonbladet kan ha ljugit om attack mot flyktingar (Januari 2022).