Ämnen

Köttkonsumtion


Hur mycket kött konsumeras i Tyskland?

Från 2000 till 2017 var köttförbrukningen per capita i Tyskland stabil på cirka 60 kilogram per år. Det motsvarar cirka 1,15 kg per person varje vecka. Det tyska näringsföreningen (DGE) rekommenderar köttkonsumtion på högst 300 till 600 gram per vecka. Den genomsnittliga köttförbrukningen i Tyskland är två till fyra gånger högre än rekommenderad av DGE. DGE uppmanar konsumenterna att minska sin köttkonsumtion i halva och köpa animaliska produkter av högre kvalitet istället.

Köttkonsumtion över hela världen

Det federala livsmedels- och jordbruksministeriet ser djurhållning som ett spänningsfält mellan ökande efterfrågan och hållbarhet. Konsumtionen av kött per capita världen över är cirka 43 kg per år. Tillväxten av världspopulationen och ökande välstånd leder till en ständigt ökande efterfrågan på djurfoder. För att tillfredsställa den globala hungern efter kött måste djurhållningen öka betydligt. Detta strider emellertid med kraven på en hållbar, miljömedveten och klimatvänlig global ekonomi samt djurskydd i fabriksodling. (Vb)

(Foto 1: froto / fotolia.com)

Författare och källinformation


Video: Hinder och möjligheter att göra hållbara val av kött (Januari 2022).