Ämnen

Flygbuller


Debatten om flygbrus

Ökande passagerarantal i flygtrafik, byggprojekt och ständigt nya flyglinjer gör flygbrus till ett ökat (hälso-) problem. När man talar om flygbrus handlar det generellt om ämnet för bullerföroreningar, som också påverkas av till exempel trafikerade vägar och järnvägstrafik. Enligt studier från University Medical Center Mainz orsakar nattflygbuller en ökad frisättning av stresshormonet adrenalin och därmed minskar sömnkvaliteten. Bullerföroreningen orsakar ständiga konflikter mellan invånare och flygplatsoperatörer.

Buller kan göra dig sjuk

Ökad bullerförorening är generellt förknippad med många negativa hälsoeffekter. Flygbrus misstänks ha främjat allvarliga medicinska tillstånd som högt blodtryck, hjärtattack och stroke. Hittills har emellertid ingen klar koppling upprättats.

Mental hälsa i synnerhet lider av det ständiga bullret. Studier har redan visat att ökande bullerföroreningar är förknippade med en ökning av ångest och depression. Kända konsekvenser av buller inkluderar irritation, ilska, utmattning och stress, vilket kan påverka välbefinnande, hälsa och livskvalitet på lång sikt. (Vb)

(Bild 1: kathijung / fotolia.com)

Författare och källinformation


Video: Insändare - skriva på svenska (Januari 2022).