Ämnen

Blodprov


Blodprovet är ett av de viktigaste diagnostiska verktygen i medicinen idag. Baserat på en laboratorieundersökning av blodbilden kan näringsämnen, enzymer, hormoner och antikroppar etc. bestämmas, vilket i sin tur gör det möjligt att dra slutsatser om befintliga sjukdomar. Till exempel kontrolleras levervärdena under ett blodprov för att kontrollera eventuella fel i organet. Inflammationsvärden, blodsockervärden, koagulationsfaktorer och många andra biomarkörer (inklusive tumörmarkörer) för vilka vissa referensvärden finns tillgängliga kan också bestämmas. Till exempel räcker en liten droppe blod för att mäta blodsocker. I de flesta fall krävs dock en något större mängd blod, vilket innebär att ett blodprov måste tas från läkaren.

(Foto 1: Henrik Dolle / fotolia.com)

Författare och källinformation


Video: Central Venkateter (Januari 2022).