Kategori Bröst

Bröstsmärta indikerar ofta allvarlig hjärtsjukdom
Bröst

Bröstsmärta indikerar ofta allvarlig hjärtsjukdom

Hjärtsjukdomar som är vanligare än bröstcancer Om kvinnor klagar över bröstsmärtor bör de drabbade också tänka på det. Hjärtsjukdom är vanligare hos kvinnor än i bröstcancer när patienter är under 65 år. Om symptomen är akuta, bör 112 väljas. Fler dödsfall av hjärt-kärlsjukdom än av bröstcancer Även i medelåldern bör kvinnor ägna mer uppmärksamhet åt hjärtat.

Läs Mer

Bröst

Bröstcancer: Även en liten dos strålning är effektiv

Om kvinnor diagnostiseras med bröstcancer används ofta strålbehandling för att behandla dem. En sådan strålning har emellertid ofta starka biverkningar. Forskare har nu funnit att obehagliga biverkningar kan undvikas genom att använda mer riktad strålning eller lägre strålningsdoser utan att äventyra behandlingen.
Läs Mer
Bröst

Bröstsmärta indikerar ofta allvarlig hjärtsjukdom

Hjärtsjukdomar som är vanligare än bröstcancer Om kvinnor klagar över bröstsmärtor bör de drabbade också tänka på det. Hjärtsjukdom är vanligare hos kvinnor än i bröstcancer när patienter är under 65 år. Om symptomen är akuta, bör 112 väljas. Fler dödsfall av hjärt-kärlsjukdom än av bröstcancer Även i medelåldern bör kvinnor ägna mer uppmärksamhet åt hjärtat.
Läs Mer