Kategori Inre organ

Andningsorganen / luftvägarna
Inre organ

Andningsorganen / luftvägarna

Andningsorganen är termen som används för att hänvisa till anslutningarna som leder luft från utsidan till alveolerna. De är indelade i övre och nedre luftvägarna, där övre luftvägar bildas från näshålan, paranasala bihålor, nässlemhinna, näshår, cilia och svelget.

Läs Mer

Inre organ

Mag-tarmkanalen / matsmältningskanalen

Matsmältningskanalen bildas av alla organ som används för matintag, finfördelning, transport och absorption av mat. Strängt taget inkluderar detta också munhålan och munstycken, men uttrycket matsmältningskanal i allmänna parlance används ofta bara för att hänvisa till mag-tarmkanalen (mag-tarmkanalen).
Läs Mer
Inre organ

Andningsorganen / luftvägarna

Andningsorganen är termen som används för att hänvisa till anslutningarna som leder luft från utsidan till alveolerna. De är indelade i övre och nedre luftvägarna, där övre luftvägar bildas från näshålan, paranasala bihålor, nässlemhinna, näshår, cilia och svelget.
Läs Mer