Kategori Luftvägar


Luftvägar

Luftföroreningar skadar inte bara lungorna, det försvagar också benen

Luftföroreningar leder till ökad sannolikhet för trasiga ben Den ökande globala luftföroreningen leder till alla typer av negativa effekter på människors hälsa. En typisk sjukdom till följd av luftföroreningar är luftvägsinfektioner. Forskare har nu funnit att regelbunden exponering för luftföroreningar också ökar risken för trasiga ben.
Läs Mer